Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Veřejné projednávání SCLLD MAS Vladař a programových rámců SCLLD MAS Vladař v Chyši

Dne 21.01.2016 se uskutečnilo Veřejné projednávání SCLLD

V zasedací místnosi MěÚ Chyše proběhlo ve čtvrtek dne 21. ledna 2016 Veřejné projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař a jejích programových rámců. 

Setkání se účastnili občané, zástupci soukromého, veřejného a neziskového prostoru, kteří měli zájem se podílet svými názory a podněty na tvorbě toho strategického dokumentu. 

Na programu jednání byly body jako: Shrnutí principů SCLLD, Realizace SCLLD MAS Vladař v letech 2016 - 2023, Představení návrhu programových rámců a fichí SCLLD a finanční plán SCLLD. 

Podněty, které místní akční skupina v rámci zasedání obdržela zapracuje do strategického dokumentu. 

Prezentaci a fotografie z jednání si můžete prohlédnout níže

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 23.1.2016