Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 4. výzva MAS Vladař IROP 5

Dne 19. 9. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Do 4. výzvy MAS Vladař bylo podáno a zaregistrováno 13 žádostí. 12 žádostí bylo hodnoceno v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař, 1 žádost byla stažena žadatelem a nebyla tak zařazena do procesu hodnocení ze strany MAS Vladař, viz. také seznam přijatých žádostí.

přílohy článku ke stažení:

 • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci výzvy "4. výzva MAS Vladař–IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)". Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Projekty, které jsou součástí seznamu budou předány prostřednictvím interní depeše přes systém MS2014+ na CRR operačního programu IROP. V tomto kroku hodnocení bude žadateli přidělen hodnotitel již z CRR (IROP), kdy nyní bude probíhat závěrečný krok hodnocení, který již není v kompetenci MAS Vladař, a to závěrečné ověření způsobilosti projektu. Pro projekty, které splní podmínky závěrečného ověření způsobilosti, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 4. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu4. výzva MAS Vladař–IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)“ byla odsouhlasena v celkové výši: 31.578.947,00 Kč
 • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi, které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši: 32.217.400,34 Kč
 • Schválená modofiklica výzvy (navýšení alokace výzvy) na částku celkem: 32.217.400,34 Kč
 • Zbývající alokace výzvy (po schválené modifikaci výzvy - navýšení alokace), tedy nevyčerpaná částka: 00,00 Kč

Jelikož byla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy a byly podány a zaregistrovány žádosti ve výši CZV 32.217.400,34 Kč, byla tak překročena alokace výzvy CZV 31.578.947,00 Kč, bylo ze strany „RK MAS“ rozhodnuto, že nebude řešen seznam „Náhradních projektů“ z důvodu dostačující alokace na další výzvu v opatření IROP 5 a bude řešena modifikace 4. výzvy IROP 5, tedy navýšení alokace pro potřebné podpoření všech přijatých žádostí, které úspěšně splnily všechny kroky celého procesu hodnocení za MAS Vladař, viz. taká článek - modifiakce výzvy a schválení modifikace výzvy.

 

Vybrané projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008567
  • Název projektu: Přírodní vědy názorně
  • Žadatel: Základní škola Žatec, nám. 28. října, okres Louny
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.986.466,29
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008568
  • Název projektu: Lubenecké vzdělávání pro budoucnost – přírodovědné vzdělávání
  • Žadatel: Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 3.511.230,00
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 3.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008665
  • Název projektu: Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani
  • Žadatel: Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.136.770,23
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 4.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008666
  • Název projektu: Inovace jazykového vzdělávání
  • Žadatel: Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.800.560,00
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 5.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008667
  • Název projektu: Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani
  • Žadatel: Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.918.500,59
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 6.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008694
  • Název projektu: Moderní trendy do výuky jazyků
  • Žadatel: Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.763.540,92
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 7.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008697
  • Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani
  • Žadatel: Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 1.420.310,10
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 8.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008699
  • Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání
  • Žadatel: Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.992.838,30
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 9.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008700
  • Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani
  • Žadatel: Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.104.862,52
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 10.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008876
  • Název projektu: Jazyky multimediálně a bezbariérově
  • Žadatel: Základní škola Lenešice, okres Louny, příspěvková organizace
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 70 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.710.200,96
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008881
  • Název projektu: Rekonstrukce učebny pro výuku jazyků na ZŠ a MŠ Vroutek
  • Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny – příspěvková organizace
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 55 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 872.413,00
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 12.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008893
  • Název projektu: Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu
  • Žadatel: obec Radonice
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 4.999.707,00
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 11.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 4.10.2018