Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II. Operační program zaměstnanost
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování v 7. VÝZVĚ MAS VLADAŘ-OPZ-PODPORA ZAMĚSTNANOSTI na území MAS VLADAŘ II.

Dne 29. 8. 2019 proběhlo závěrečné jednání Rozhodovací komise MAS Vladař k 7. výzvě MAS Vladař-OPZ. Byl na něm vybrán projekt, který bude doporučen k financování.

V 7. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II. byly zaregistrovány dvě žádosti. Celková alokace výzvy činila 4 004 300,00 Kč. Obě žádosti požadovaly celou alokaci výzvy, tudíž mohl být doporučen k financování pouze jeden projekt.

Rozhodovací komisesestavila na základě výsledků věcného hodnocení seznam vybraných projektů:

 1. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014366
  název projektu: pracovní program pro oživení centra Žatec
  žadatel: PROMETHEUS Effect, o.p.s.
  Žádost o podporu byla doporučena k financování.
   
 2. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014014
  název projektu: MOBILNÍ ASISTENČNÍ JOB CENTRUM
  žadatel: Nadace Valeč v Čechách
  Žádost o podporu byla zařazena mezi náhradní projekty (zásobík).

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 2.9.2019