Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2021 PK
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 PK

Ve středu 15. prosince proběhlo v prostorách kanceláře MAS Vladař jednání Rozhodovací komise, která zde vybrala projekty doporučené k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 PK.

Do této výzvy jsme přijali celkem ctyři žádosti o podporu, z toho jedna žádost byla stažena žadatelem. Rozhodovací komisi byly představeny jednotlivé žádosti a výsledky jejich věcného hodnocení. Všechny tři zbylé žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Jelikož alokace výzvy byla dostačující, doporučila Rozhodovací komise k financování všechny tři projekty.

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Obec Projekt  Požadovaná dotace   Věcné hodnocení (body)  Výběr projektů
1. 2021/PK/1/2 Obec Nečtiny Nečtiny Rozsvěcení stromečku a mikulášská nadílka 20 000,00 Kč 75 bodů doporučen k financování
2. 2021/PK/1/3 Baroko v Čechách z.s. Manětín Hudební vlny na plovárně Manětín 2021 20 000,00 Kč 60 bodů doporučen k financování
3. 2021/PK/1/1 Obec Štichovice Štichovice Kulturní akce v obci Štichovice 2021 14 834,40 Kč 50 bodů doporučen k financování
Článek vyšel : 15.12.2021