Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Vyhlášena výzva na Šablony pro MŠ a ZŠ

Dne 23. června 2016 byla v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Výzva je určena pro všechny mateřské a základní školy v našem regionu. Příjem žádostí o podporu je spuštěn od 23. 6. 2016 a ukončen 30. 6. 2017. Potřebné dokumenty k výzvě naleznete v dokumentech ke stažení, popř. na stránkách MŠMT. Pro případné dotazy kontaktujte Davida Šebestu, tel.: 775 972 932, email: david.sebesta@vladar.cz
Podrobné informace o výzvě naleznete na tomto odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Článek vyšel : 24.6.2016