Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE217

MŠMT vyhlašuje výzvu podprogramu INTER-EUREKA LTE217

Vážené školy na území MAS Vladař, MŠMT vyhlásilo výzvu podprogramu INTER-EUREKA. Datum soutěžný lhůty je 5. dubna 2017. Více informací o tomto programu naleznete zde http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-2-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte217

Článek vyšel : 8.2.2017