Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Vyhlášení dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“

Informujeme školská zařízení v území MAS Vladař o novém dotačním programu MŠMT - Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni. Program je určen krajům, které však budou vyhlašovat jednotlivé výzvy.

Program je založen na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže. Navazuje na loňský pilotní ročník programu zaměřeného na podporu práce s dětmi a mládeží na krajské úrovni a je jedním z prostředků, jak pokrýt oblasti a podpořit organizace, které jinak nemají možnost vedle organizací s nadregionální nebo celostátní působností uspět. 

Více informací o programu naleznete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/mladez/podpora-na-krajske-urovni

Článek vyšel : 10.2.2017