Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VYHLAŠUJEME 1. výzvu MAS Vladař - IROP 3 Vzdělávání - I.

1. výzva MAS Vladař - IROP 3 Vzdělávání - I.

Dnešního dne, 1.6.2023, od 10:00 hodin je na stránkách MAS Vladař již vyhlášená 1. výzva v operačním programu IROP, která je zaměřena na podporu vzdělávání pro základní školy v území MAS Vladař.

Více infromací naleznete na stránce: 1. výzva MAS Vladař - IROP 3 Vzdělávání - I.

V rámci vyhlášené 1. výzvy / IROP 3 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

  • Vyhlášení 1. výzvy k datu 1. 6. 2023

Datum zveřejnění výzvy MAS

1.6.2023 10:00
Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů MAS

8.6.2023 10:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů MAS

12.9.2023 10:00

Alokace výzvy MAS (CZV)

34.000.000,00 Kč

Finanční alokace výýzvy

minimální výše CZV na projekt: 350.000,00 Kč

maximální částka CZV na projekt: 2.500.000,00 Kč

Forma a způsob podání projektového záměru prostřednictvím datové schránky MAS Vladař: bifdk2j
Forma a způsob podání požadovaných příloh prostřednictvím e-mailové schránky: irop@vladar.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání si sjednejte konzultaci dopředu, termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale opět pouze po předešlé domluvě: na tel.: +420 731 416 889 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 1.6.2023