Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1) Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 12. výzvu z IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (IROP1)

12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)

Od 27. 9. 2019, od 10:00 hodin bude v systému ISKP14+ k dispozici 12. výzva MAS Vladař v operačním programu IROP, která je zaměřena na podporu aktivity TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU.

Více informací naleznete na stránce výzvy: 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)

V rámci vyhlášené 12. výzvy / IROP 1 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

27.9.19 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

27.9.19 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

29.11.19 10:00

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

1.052.631,57 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt:             00,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 1 000 000,00

 

Galerie :

Článek vyšel : 25.9.2019