Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 13. výzvu z IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (IROP1)

13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)

Dne 1. 10. 2019, od 10:00 hodin je v systému ISKP14+ k dispozici 13. výzva MAS Vladař v operačním programu IROP, která je zaměřena na podporu aktivity BEZPEČNOST DOPRAVY.

Více informací naleznete na stránce výzvy: 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)

V rámci vyhlášené 13. výzvy / IROP 1 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

01.10.19 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

01.10.19 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

02.12.19 10:00

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

12.148.965,10 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt:    500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 3 000 000,00

Galerie :

Článek vyšel : 2.10.2019