Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Zářijový newsletter OP VVV 2016

Výklad MŠMT k pozici školní asistent v projektech OP VVV.

Dne 16. října 2015 schválil Řídicí výbor pro inkluzi MŠMT níže uvedenou podobu výkladu pracovní pozice školního asistenta pro potřeby využití dané pozice v OP VVV.

Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není podpůrným opatřením „asistent pedagoga“ ve smyslu školského zákona. Není doporučován jako podpůrné opatření ze strany školského poradenského zařízení a jeho působení ve škole není schvalováno ze strany krajského úřadu ani MŠMT.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Skolni_asistent_vyklad_OPVVV.pdf

Článek vyšel : 14.9.2016