Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Zářijový newsletter OP VVV 2018

Možnost dřivějšího ukončení projektu Šablony I, Info k přípravě Závěrečné zprávě o realizaci (ZZoR) v Šablonách I, Podepisování dokumentů v systému MSEU ve Windows 10 a všech prohlížečích

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci bezplatné metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme, zasílám zářijový newsletter OP VVV.
 
Možnost dřivějšího ukončení projektu Šablony I

I když je šablonový projekt povinně dvouletý, škola má možnost jej po splnění zvolených šablon ukončit dříve. Především v případech, kdy máte ze šablon pracovní sílu (např. chůvu či šk. asistenta), vám tak nevznikne časová mezera, kdy byste byli bez tohoto pracovníka.

Žádost o změnu, ve které požádáte o dřívější ukončení projektu, lze podat, nejdříve den po podání monitorovací zprávy, ve které jste vykázali více než 50 % rozpočtu Vašeho projektu. Změníte datum ukončení na obrazovce Projekt, a data ukončení u jednotlivých indikátorů na obrazovce Indikátory.

Pokud Žádost o změnu administrátoři schválí, a vám bude do konce již zkráceného projektu zbývat 6 a méně měsíců, můžete okamžitě podat žádost o Šablony II. To znamená, že např. projekt Šablony I ukončíte k 31. prosinci 2018, a datum začátku realizace projektu Šablony II si zvolíte 1. ledna 2019.

Tím Vám vznikne minimální, 1 měsíční výpadek daného pracovníka. Nezapomeňte totiž na to, že peníze ze Šablon I musí být utraceny v době trvání projektu. Ale výplata se vyplácí až následující měsíc. Tedy v uvedeném příkladě by pracovníkovi končila smlouva v listopadu. Výplatu za listopad dostane v prosinci. A nový pracovní poměr, už v rámci projektu Šablon II, by začal platit až od 1. ledna.

 

Info k přípravě Závěrečné zprávě o realizaci (ZZoR) v Šablonách I

Formulář ZZoR je totožný s formulářem průběžných zpráv o realizaci (ZoR). V ZZoR nejsou dokládány žádné mimořádné přílohy a informace k realizovaným aktivitám. Před podáním ZZoR ověřte splnění níže uvedených povinností:

1.    nejpozději v ZZoR informovat o naplnění horizontálních principů (neutrální či pozitivní vliv dle nastavení v žádosti o podporu), 

2.    nejpozději v ZZoR doložit splnění výsledkových indikátorů, tj.: výstup ze závěrečného dotazníkového šetření k 5 10 10, souhrnnou zprávu k 5 25 10 (formulář je zveřejněn mezi přílohami k ZoR), vygenerování počtu osob do 6 00 00 z IS ESF2014+, 

3.    v ZZoR je vyplněn skutečný počet dětí/žáků (k datu finalizace ZZoR) v indikátorech statistické povahy 5 15 10, 5 16 10 a 5 17 10. Tyto indikátory vyplňujete tehdy, pokud máte zvolen indikátor 5 10 10. Pozor: indikátory zadáváte přírůstkem k nastavené výchozí hodnotě, např. výchozí hodnota 5 16 10 je nastavena 5, skutečná cílová hodnota ke dni finalizace ZZoR činí 4, pak je do ZZoR do přírůstku nutné vyplnit hodnotu -1. Do ZZoR vyplňte i nulový přírůstek. 

4.    nejpozději v ZZoR je nutné uvést u každé veřejné zakázky, která je zadána do IS KP14+, její konečný stav, např. nezahájena, splněna, zrušena ze strany zadavatele. 

Po ukončení kontroly ZZoR ze strany ŘO OP VVV budete informováni o schválení ZZoR. V případě nerealizace některých aktivit budete vyzváni k vrácení nevyužitých finančních prostředků. Dále vám budou zaslány informace k provedení finančního vypořádání dotace. 

Vzhledem k technickým problémům je datum odevzdání ZZoR na finančním plánu v IS KP14+ často nerelevantní. Pro odevzdání ZZoR platí: příjemce je povinen odevzdat ZZoR nejpozději 40 pracovních dní od ukončení realizace projektu.

V případě nejistoty správnosti data odevzdání ZZoR kontaktujte konzultační linku na telefonním čísle 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.

 

Podepisování dokumentů v systému MSEU ve Windows 10 a všech prohlížečích

Již delší dobu nefungovalo podepsání dokumentů/žádosti v systému MSEU jinak než v zastaralém Internet Exploreru. Vývojáři vytvořili novou komponentu, jež Vám umožní používání oblíbených nejnovějších verzí prohlížečů Firefox a Chrome.  Odkaz ke stažení postupu instalace.

 

S Šablonami II bezplatně žadatelům pomůžeme stejně tak, jako tomu bylo v minulé výzvě. Neváhejte se na mě obrátit :-)
Článek vyšel : 7.9.2018