Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Zářijový newsletter OP VVV 2019

Dotaz měsíce k šablonám, Vyhodnocení projektů v Šablonách I, Dobrá praxe ze Šablon

Dobrý den,

v rámci bezplatné metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme, zveřejňujeme zářijový newsletter :-)

 

Dotaz měsíce k šablonám

Konzultační linka pro šablony vybírá každý měsíc jeden z nejčastějších dotazů, které jsou obecnějšího charakteru.   Při administraci závěrečné zprávy o realizaci se nám správně načetly hodnoty 6-tkových indikátorů, které jsme měli navoleny v projektu. Je nutné v souvislosti s ukončením projektu zaznamenat ještě nějaké další údaje do systém IS ESF2014+?

Máme podanou projektovou žádost do výzvy Šablony II již více než dva měsíce a dle informací z konzultační linky doposud není ukončeno její hodnocení. Termín zahájení realizace máme nastaven na 1. 9. 2019. Pokud nebudeme mít žádost schválenou, můžeme začít realizovat v nastaveném termínu?  Odpovědi naleznete zde.

 

Vyhodnocení projektů v Šablonách I

V příloze Vám posílám pro informaci vyhodnocení a analýzu projektů v Šablonách I, kterou zpracovalo MŠMT globálně za celou výzvu.

 

Dobrá praxe ze Šablon

Podpora ze šablon pomáhá zvyšovat kvalitu prostředí ve škole. Díky šablonám si ZŠ Lyčkovo náměstí mohla splnit dlouhodobou vizi Smysluplné školy. Více informací zde.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 23.9.2019