Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Zřízení konzultační linky pro výzvu Šablony

Vážení žadatelé a příjemci výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I, řídící orgán OP VVV zřídil konzultační linku pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů v této výzvě.

Na konzultační linku se žadatelé a příjemci mohou obracet od 23. ledna 2017 a to telefonicky nebo e-mailem.
Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.
Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

Článek naleznete i na webu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/konzultacni-linka-pro-vyzvy-podpora-skol-formou-projektu

Věříme, že pro Vás bude konzultační linka přínosná.

Článek vyšel : 17.1.2017