Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Podpora komunitního života na venkově - ÚK Program rozvoje Ústeckého kraje
Aktuality:

Zrušení dotačního programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2020

Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2020 podporuje spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místních akčních skupin Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice, z důvodu pandemie koronoviru, bylo pozastaveno rozdělování dotací z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a finanční prostředky budou alokovány na řešení nouzového stavu. Podpora komunitního života pro období 2020 - 2021 bude řešena v rámci návrhu akčního plánu opatření ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na rozvoj Ústeckého kraje v oblastech jeho působnosti vymezených ve Strategii a Programu rozvoje Ústeckého kraje.

Galerie :

Článek vyšel : 7.5.2020