Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Karlovarský kraj - informační seminář 9. 1. 2024 od 9:00 hodin - dotační příležitosti

Karlovarský kraj bude pro rok 2024 vyhlašovat, v působnosti odboru regionálního rozvoje jako odborného garanta a v působnosti odboru investic jako administrátora, dotační programy. V této souvislosti si vás dovolujeme pozvat na informační seminář, který se koná dne 9. 1. 2024 od 9:00 hodin v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Program semináře:  

 1. Úvod, zahájení, všeobecné informace k dotačním programům v gesci odboru regionálního rozvoje KÚKK
 2. Informace k elektronickému podávání žádostí
 3. Informace k centralizaci dotací
 4. Informace k dotačnímu programu – Program obnovy venkova 2022–2024
 5. Informace k dotačnímu programu – Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury
 6. Informace k dotačnímu programu – Podpora rozvoje a údržby veřejných zimních tras
 7. Informace k dotačnímu programu – Podpora strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras
 8. Informace k dotačnímu programu – Program ‘‘Senior Expres‘‘
 9. Informace k dotačnímu programu – Program na podporu územně plánovací činnosti obcí
 10. Informace k dotačnímu programu – Podpora implementace Územní studie Krušné hory – západ

Na seminář se prosím přihlaste nejpozději do 7. 1. 2024 zde: - odkaz

Semináře se můžete zúčastnit i on-line prostřednictvím aplikace MS Teams, pod tímto odkazem: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

 

Přehled dotačních programů v gesci odboru regionálního rozvoje, administrované odborem investic KÚKK, a termíny příjmu žádostí:

 1. Program obnovy venkova 2022-2024 23. 1. – 31. 1. 2024 (pozor, došlo ke změně termínů)

Kontaktní osoby: Mgr. Miroslava Hlubučková, e-mail: miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz ; Bc. Veronika Proňková, e-mail: veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz

 

 1. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury - 9. 4. – 15. 4. 2024

Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz (odborný garant programu); Ing. Jaroslav Sobotka, DiS. e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz (za administrátora)

 

 1. Podpora rozvoje a údržby veřejných zimních tras - 9. 4. – 15. 4. 2024

Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz (odborný garant programu); Ing. Jaroslav Sobotka, DiS. e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz (za administrátora)

 

 1. Podpora strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras - 9. 4. – 15. 4. 2024

Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz (odborný garant programu); Ing. Jaroslav Sobotka, DiS. e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz (za administrátora)

 

 1. Program ‘‘Senior Expres‘‘ - 9. 4. – 15. 4. 2024

Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz (odborný garant programu); Ing. Jaroslav Sobotka, DiS. e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz (za administrátora)

 

 1. Program na podporu územně plánovací činnosti obcí9. 4. – 15. 4. 2024

Kontaktní osoba: Ing. Jana Irovská, e-mail: jana.irovska@kr-karlovarsky.cz (odborný garant programu); Ing. Jaroslav Sobotka, e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz (za administrátora)

 

 1. Podpora implementace Územní studie Krušné hory - západ9. 4. – 15. 4. 2024

Kontaktní osoby: Bc. Veronika Proňková, e-mail: veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz (odborný garant programu); Ing. Jaroslav Sobotka, DiS. e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz (za administrátora)

 

Veškeré informace a termíny budou postupně aktuálně zveřejňovány na internetových stránkách Karlovarského kraje - Dotační programy Karlovarského kraje | KV Kraj (kr-karlovarsky.cz)

Článek vyšel : 6.1.2024