Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 4. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Knihovny - II.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Pozvánka na SEMINÁŘ pro žadatele ke 4. výzvě IROP 6 Knihovny

2. 11. 2023 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele, který se bude konat v prostorách kanceláře MAS Vladař v Podbořanech.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s.

"4. výzva MAS Vladař – IROP 6 Knihovny - II."

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, pro aktivitu "Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven" k předkládání projektových záměrů v součinnosti s Integrovaným regionálním operačním programem „IROP“. 

Seminář bude zaměřen na potřebné informace pro žadatele a příjemce podpory s vazbou na 114. výzvu IROP - Kultura - knihovny - SC 5.1 (CLLD), dle připravené prezentace, která v den konání bude dostupná všem hostům a po skončení semináře bude následně dostupná také na webových stránkách MAS Vladař. Na seminář si již žadatelé a příjemci podpory mohou připravit konkrétní dotazy. V případě, že by ze strany žadetele vznikla potřeba řešit své dotazy mimo tento seminář, je možné si domluvit osobní schůzku na konzultaci přímo s p. Nipauerovou. Případnou konzultaci si můžete domluvit kdykoliv nezávazně na termín konání semináře.

 

Termín konání: 2. 11. 2023
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 12.00 hodin

 

Aktivita „Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

  • podrobné informace o programu se dozvíte v příloze tohoto článku
  • 09:00 – 09:10         Prezence a zahájení semináře
  • 09:10 – 11:00         Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“)
  • 11:00 – 11:30         Podání žádosti v ISKP21+
  • 11:30 – 12:00         Závěr, diskuse

 

Samozřejmě preferujeme prezenční setkání, ale pokud by Vám z časových důvodů nevyhovovala vzdálenost dojezdu do místa konání, je možné si zaslat žádost o odkaz na online připojení.

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 31. 10. 2023, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 9.10.2023