Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

WEBINÁŘ - Finanční nástroje pro podporu podnikání poskytované prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky

Webinář je určen zejména pro živnostníky, malé a střední podniky, korporace.

Vážení partneři, členové a příznivci MAS Vladař.

Opět Vám nabízíme možnost protřednictvím "online prostředí" navštívit další z nabídky kurzů, které pro Vás připravilo Centrum regionálního rozvoje a to tentokrát se zaměřením pro živnostníky, malé a střední podniky, korporace.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) jako národní rozvojová banka České republiky nabízí stále větší portfolio finančních nástrojů pro podporu podnikání, které jsou  převážně financované ze zdrojů Evropské unie. Bankovní záruky, bezúročné úvěry a nově kapitálové vstupy, to jsou produkty, které mohou využít nejen živnostníci, malé a střední podniky, ale i korporace. ČMZRB v roce 2020 svými programy zaručovala nebo napřímo poskytla více než 40 % úvěrů do výše 30 mil. Kč podnikatelským subjektům.

 

Středy s EEN: Finanční nástroje pro podporu podnikání poskytované prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky

  • Datum konání webináře: 9. 6. 2021

  • Čas konání webináře: 10:00 - 11:00

  • Lokalita: on-line přes MS Teams

  • Cílová skupina: živnostníci, malé a střední podniky, korporace

  • Kontaktní osoba v případě dotazů ohledně webináře:

  • Přednášející Ing. Michal Pluta se bude věnovat především aktuálním nástrojům poskytovaných ČMZRB v tomto roce.

 

Zde se můžete také Registrovat.

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s pro Vás připravila: Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Galerie :

Článek vyšel : 26.5.2021