Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Avízo: 11.výzva MAS Vladař-IROP 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 11. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

MAS Vladař bude v červnu 2019 vyhlašovat 11. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2,00 milionu Kč.

Popis opatření v rámci fiše IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

aktivita - "INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL"

Podporovány budou aktivity zaměřené na infrastrukturu škol a školských zařízeních pro střední a vyšší odborné vzdělávání. Při realizaci projektu bude očekávaným výsledkem vyšší dostupnost a kvalita vzdělávání v zařízeních pro děti školního věku dle programového rámce IROP 5, uvedené v SCLLD MAS Vladař.

Cílem opatření je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní rozvíjet klíčové schopnosti, zlepšit kvalitu celoživotního učení.

Bližší informace naleznete zde: avizo-11-vyzva-mas-vladar-irop-vypis-text-92.html

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vladař, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 3.5.2019