Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

INFORMACE nejen pro ŽADATELE operačního programu IROP

Změny a posunutí termínu vyhlašování výzvev IROP v roce 2019

V návaznosti současného procesního řešení, nejen, vyhlašování dalších výzev v operačním prgramu IROP dle HARMONOGRAMU výzev pro rok 20109, kdy se jedná konkrétně o níže uvedené výzvy v tabulce:

 

53. - Udržitelná doprava 12. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II.

Telematika pro veřejnou dopravu

07/2019 07/2019 09/2019 1.000.000,00 Kč
53. - Udržitelná doprava 13. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II.

Bezpečnost dopravy

07/2019 07/2019 09/2019 12.148.965,15 Kč
62. - Sociální infrastruktura 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi II.

Rozvoj komunitních center

07/2019 07/2019 09/2019 2.461.751,48 Kč
65. - Sociální podnikání 15. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikateslkých aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

Sociální podnikání

07/2019 07/2019 09/2019 2.000.000,00 Kč

pozn k tabulce:

  • 1. termín (07/2019) je datum vyhlášení a otevření výzvy
  • 2. termín je datum zpřístupnění výzvy pro příjem žádostí o podporu v systému MS2014+ / ISKP14+
  • 3. termín je datum ukončení a uzavření výzvy pro příjem žádostí o podporu v systému MS2014+ / ISKP14+
  • uvedené finanční částky jsou celkové alokace jednotlivých výzev

 

byl termín vyhlášení výzev a zpřístupnění v systému MS2014+ / ISKP14+ pro příjem žádostí o podporu dle harmonogramu předběžně naplánován na měsí červenec 2019. V součinnosti s tímto zároveň probíhá nejen kompletní administrativní hodnocení přijatých žádostí ve vyhlášených výzvách, ale zároveň veškeré potřebné administrativní procesy u otevřených výzev pro příjem žádostí o podporu, viz také směrnice č. 01 - Interní postupy MAS Vladař / operační program IROP.

Z tohoto důvodu budou mít výše uvedené výzvy IROP MAS Vladař posunuty termíny vyhlášení a zpřístupnění výzev pro příjem žádostí o podporu, čímž se samozřejmě posune i platnost / délka termínu / data pro příjem žádostí o pdoporu, kdy nejzazší termín pro příjem žádostí, tedy uzavření výzvy pro příjem žádostí o podporu, musí být stanoven maximálně do 31. 12. 2019.

 

Děkujeme tímto všem za pochopení. V případě dotazů či nejasnotí je Vám k dispozici projektový manažer IROP, viz níže uvedený kontakt.

 

V případě dotazů kontaktujte:

  • Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
    e-mail: andrea.nipauerova(vložtezavináč)vladar.cz
    mobil: +420 724 168 451

Galerie :

Článek vyšel : 25.7.2019