Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ MAS Vladař o.p.s.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

IROP 3 - Vzdělávání

Plánované výzvy v operačním programu IROP a výzvy MAS Vladař 2023.

Řídící orgán IROP plánuje vyhlásit a otevřít pro příjem žádostí 48. výzvu CLLD, která je cílená pro podporu žadatelů v rámci území MAS, tedy i MAS Vladař. Tato výzva bude zpřístupněna po celou dobu programového období 2021 - 2027. MAS Vladař bude v rámci této výzvy vyhlašovat a otevírat pro příjem žádostí o podporu své "MASkové" výzvy, tak jak tomu bylo v minulém programovém období PO 2014 - 2020. V současné době již chystáme Workshop, který bude cílen na podporu aktivit pro Základní i Mateřské školy.

Doporučujeme již v této přípravné fázi své záměry a projektové plány konzultovat. Buď přímo na konzultačním servisu IROP nebo s manažerkou IROP CLLD na MAS Vladař.

Jaká je alokace na PO 2021 - 2027 pro MAS Vladař, kdy vyhlásíme a otevřemé 1. výzvu, co bude možné podpořit?

1. Alokace výzvy MAS Vladař

2. Kdy vyhlásíme a otevřeme 1. výzvu

 • MAS Vladař v současné době bude podávat na řídící orgán IROP ke kontrole a schválení programový rámec IROP
 • po administrativní kontrole a následného potřebného schválení ze strany ŘO IROP, můžeme začít vyhlašovat své první výzvy
 • v roce 2023 plánujeme vyhlásit a otevřít výzvu pro ZŠ i MŠ, předběžný plán je 1. čtvrletí 2023
 • avizo výzvy bude včas zveřejněno

3. Mateřské školy a podporované aktivty

 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

4. Základní školy a podporované aktivty

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
 • vnitřní konektivita škol
 • školní družiny a školní kluby
 • učebny neúplných škol
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  • doprovodné infrastruktury školy
  • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
  • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit

 

 

 

 • Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
  e-mail: andrea.nipauerova(vložtezavináč)vladar.cz
  mobil: +420 731 416 889
 • Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání (osobní schůzku) doporučujeme sjednat si konzultaci dopředu buď telefonicky nebo e-mailem

Galerie :

Článek vyšel : 20.1.2023