Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

MAP ORP Žatec

logo OPVVV

Projekt OP VVV reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408

Název: MAP ORP Žatec

Datum začátku realizace: 1.8.2016

Projekt má samostatný web: www.vzdelavani-zatecko.cz

Aktuality k tématu MAP ORP Žatec:

© MAS Vladař 2016