Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK
Aktuality:

MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu komunitního života na venkově v Ústeckém kraji

Nyní můžete získat Připravujete podporu až 20 000 Kč na společenské, kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce. Podporu je možné žádat na veřejně prospěšné projekty, obnovu a údržbu občanské vybavenosti a veřejného prostoru. Lze podpořit také nákup služeb, vybavení, zařízení apod.


MAS Vladař vyhlašuje ve spolupráci s Ústeckým krajem výzvu "Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK".
V rámci této výzvy můžete obdržet dotaci 5 až 20 000 Kč. Výše podpory činí 80 % CZV. Stačí vyplnit krátký formulář.

Podporu je možné žádat na aktivity, které byly nebo budou realizovány v období od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023!

Žádosti o podporu můžete podávat od 1. 7. 2023 (12:00) do 31. 7. 2023 (16:00)

Více informací o výzvě naleznete zde: Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK

Kontaktní osoba pro výzvu:

Galerie :

Článek vyšel : 6.6.2023