Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Modifikace 8. výzvy MAS Vladař - IROP 6

Modifikace 8. výzvy MAS Vladař - IROP 6 , které se týká prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v MS2014+

8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

Dne 16. 5. 2019 byla zaslána žádost o modifikace 8. výzvy / IROP 6, která se týká pouze prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v MS2014+, na ŘO IROP ke schválení. MAS Vladař provádí změnu na základě průzkumu absorpčních kapacit v území MAS a to potřeby delšího období k zajištění odpovídající kvality ze strany potenciálních žadatelů. Změna je učiněna ve prospěch všech žadatelů.

Po kontrole a schvalovacím procesu byla naše žádost o změnu schválena. Tato změna byla ke dni 17. 5. 2019 provedena v systému MS2014+ a k dnešnímui dni, tedy k 20. 5. 2019 byla 8. výzva IROP 6 opět "znovuotevřena" a zpřístupněna žadatelům.

 

Provedené změny v rámci modifikace 8. výzvy (další informace naleznete zde 8. výzva MAS Vladař - IROP 6):

 

původní datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

20.5.19 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

MODIFIKACE výzvy prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

7.6.19 10:00

 

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 20.5.2019