Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Program rozvoje venkova 2014-2021 Operační program zaměstnanost Místní akční skupina Vladař MAS Vladař o.p.s. COVID-19 - Aktuální krize, kde čerpat informace? Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

NOUZOVÝ STAV ČR a jak bude MAS Vladař pokračovat ve své činnosti

Nouzový stav ČR a fungování MAS Vladař s vazbou na omezení osobního kontaktu a postupného zavedení práce z domova tzv. "HOME OFFICE" a to postupně ve 12. týdnu 2020

Vážení příznivci MAS Vladař.

Jak již bylo uvedeno výše, i celý kolektiv MAS Vladař postupně v době od 16. 3. do 20. 3. 2020 zahajuje potřebný přesun našich zaměstnanců na práci z domova "HOME OFFICE". Jak vidíte sami, situace se začíná měnit né už ze dne na den, ale z hodiny na hodinu. A proto jsme se rozhodli k těmto potřebným krokům. Co to bude znamenat a jak budou naši zaměstnanci nyní pokračovat ve svých činnostech.

Pro území se nic nemění, pouze to, že omezujeme, respektive zamezujeme možnosti osobního kontaktu a to v návaznosti na všechna doporučení a usnesení vlády ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území ČR nouzový stav na dobu 30 dnů, počínaje 12. 3. 2020 od 14.00 hodin, i my k tomuto chceme přistupovat rozumně a s respektem, proto se zapojíme k boji proti viru tím, že zamezíme po dobu nezbytně nutnou dle nařízení a doporučení vlády osobní kontakt v rámci naší činnosti nejen s kolegy, ale i s veřejností, omezíme tím pohyb nejnen na veřejnosti, ale i v dopravních prostředcích. I v našem kolektivu jsou také rodiče, kteří mají zodpovědnost ke svým nezletilým dětem, ale i kolegové, kteří se starají o své starší příbuzné, chráníme těmito kroky nejen sebe, ale i své okolí. Děkujeme tímto za Vaše pochopení.

Níže pár nejdůležitějších informací, jak nyní budeme fungovat a co to bude pro celé naše území MAS Vladař vlastně znamenat. V případě potřeby nás kontaktujte tak jak jste dosud zvyklí, telefony, maily, veškeré informace naleznete na našich webových stránkách v sekci "KONTAKTY".

 • KONTAKTY
  • kontaktujte nás na uvedených mobilních číslech, mailových adresách, v sekci KONTAKTY máte uvedeny jednoltivé osoby, manažery operačních programů
  • uvedené telefonní číslo na pevnou linku je pouze do kanceláře a není možné provést případné přesměrování hovorů, tak, aby jste se dovolali právě tomu, koho potřebujete a proto využijte přehled osob v sekci KONTAKTY 
  • sledujte naše webové stránky www.vladar.cz
 • Orgány MAS Vladař o.p.s. a orgány SCLLD MAS Vladař
  • všechny orgány MAS Vladař a orgány SCLLD MAS jako je Výběrová, Rozhodovací a Kontrolní komise, pokračují ve své činnosti dle stanov a interních postupů jednotlivých operačních programů
  • orgány ŘO (řídící orgány) nepozastavují ani nepřerušjí svou činnost, i my jsme společně ve spojení formou telefonních hovorů, mailové korespondence, i nadále probíhají potřebné kroky s řízením operačních programů / programového období 2014 - 2020 / hodnocení žádostí o podporu
  • jednání potřebných orgánů nyní bude fungovat prostřednictvím různých aplikací, jako jsou videokonference, halsování per rollam, websemináře
 • SEMINÁŘE pro žadatele
  • i nadále probíhá příprava vyhlášení a otevření plánovaných výzev v operačních programech dle harmonogramu výzev
  • veškeré informace budou vkládány na naše webové stránky
  • při vyhlášení a otevření výzvy budeme pro žadatele pořádat websemináře
  • dále budou dostupné potřebné prezentace výzev a informace dostupné k zaslání mailem, na webových stránkách MAS Vladař
  • pro urychlení Vašich dotazů vždy kontaktujte manažera příslušného operačního programu
 • MAP a OP VVV
  • nadále probíhají veškeré činnosti v rámci MAP a OP VVV
  • kontaktujte manžery tak jak jste zvyklí (mobilní kontakt, mailová korespondece)
  • sledujte webové stránky

Snažíme se neomezit ani nepozastavovat potřebný chod a činnost naší organizace v celém území MAS Vladař. Vše monetálně pokračuje dál jen bez možnosti osobní schůzky, návštěv. Pokud by se jakkoliv situace změnila budeme Vás opět informovat. Předem děkuji za Vaše pochopení a věřím, že se budeme moci co nejdříve vrátit k běžnému režimu.

Všem přeji za celý kolektiv MAS Vladař zdravého ducha, štěstí a hlavně zdraví, aby jsme to vše společně zvládli :-)

Budeme se s Vámi všemi opět těšit na brzkou shledanou. Nipauerová Andrea a kolektiv MAS Vladař.

Galerie :

Článek vyšel : 18.3.2020