Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: MAS Vladař o.p.s. Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Pozvánka - Kurz pro výkon obecných zemědělských činností - PODBOŘANYNa podzim bude vyhlášena výzva pro DT 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde je získání min. zemědělské kvalifikace podmínkou získání dotace. 

Cílem operace je podpořit zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců (v živočišné a rostlinné výrobě) v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu.

Případní uchazeči se mohou se svými dotazy obracet na Ing. Marii Ciplovou, Ph.D, mob. 724 926 367, která se jednak podílí na organizaci kurzů a zároveň je hlavní lektorkou odborných předmětů.

Kurz bude otevřen po přihlášení potřebného počtu uchazečů.

V příloze pro zájemce najdete přihlášku.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 24.6.2020