Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař Události v území MAS Vladař
Aktuality:

Přehled PROJEKTŮ podpořených MAS Vladař

MAS Vladař podporuje rozvoj území, kdy jednou z cest jak dosáhnout společně vytyčených cílů je realizace výzev a distribuce finanční podpory projektů realizovaných v zájmu tohoto území.

Vážení partneři, členové a příznivci MAS Vladař.

Na hlavní stránce webu MAS Vladař již naleznete odkaz na samostatnou stránku "Projekty podpořené MAS Vladař", kde pro Vás postupně doplňujeme přehled již zreazilovaných a finančně ukončených projektů (to znamená proplacených projektů ze strany řídících orgánů daných operačních programů).

Co na těchto stránkách naleznete?

  • přehled podpořených projektů z programového období 2014 - 2020, které v našem území MAS Vladař jsou již s vazbou na schválenou žádost o podporu zrealizované a finančně ukončené "proplacené"
  • výběr fotografií z dostupné fotogalerie daného projektu / žádosti o podporu

Jak a nebo dle čeho se v projektech orientovat?

  • dle názvu projektu
  • dle jména žadatele
  • dle regitračního čísla projektu
  • dle CZV (100% = schválená žádsot o podporu - uvedeno jako "způsobilé výdaje") a ZV (95% = proplacené finance s vazbou na vyúčtování projektu a schválené podané žádosti o platbu - uvedeno jako "dotace")
  • dle popisu projektu

 

Informace za MAS Vladař o.p.s pro Vás připravila: Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Galerie :

Článek vyšel : 29.9.2021