Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově - ÚK
Aktuality:

UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK

O půlnoci 24. června byl ukončen příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově".
Kolik žádostí jsme obdrželi a co se nyní bude s žádostmi dít? To vše se dozvíte v tomto článku.


V rámci programu Ústeckého kraje získal MAS Vladař pro své území celkem 670 000 Kč. Obce, školy, spolky a obecně prospěšné společnosti mohly od 10. do 24. června podávat žádosti na podporu svých projektů (ve výši 5 - 40 000 Kč). 

O výzvu byl nebývalý zájem, obdrželi jsme celkem 31 žádostí, které dohromady žádají o 1 065 390 Kč (seznam žádostí o podporu naleznete v příloze). Už nyní je tedy jasné, že na všechny žádosti naše alokace 670 000 Kč nevystačí. O tom, které projekty budou podpořeny, rozhodne jejich hodnocení.

 

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Nyní Vaše žádosti zpracováváme. Do sedmi pracovních dní od ukončení příjmu žádostí bude zpracována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu.
V případě, že žádost obsahuje formální nedostatky (např. identifikační údaje žadatele), obdrží žadatel na kontaktní e-mail výzvu k nápravě. Žadatel bude mít možnost opravit nedostatky do pěti pracovních dní. Pokud nedojede do dané lhůty k nápravě, bude žádost z dalšího hodnocení vyloučena. O vyloučení bude žadatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

Následně proběhne kontrola věcného hodnocení. Žádosti, které neobdrží minimální počet 50 bodů, budou z hodnocení vyřazeny. Žádosti, které obdržely minimální počet bodů, budou předloženy Výběrové komisi. Výběrová komise žádosti ohodnotí a seřadí podle bodového ohodnocení (od nejvyšší po nejnižší, v případě shody bodů rozhoduje čas doručení žádosti). Věcné hodnocení žádostí bude ukončeno do dvaceti pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.

Výběr projektů k podpoře provádí Rozhodovací komise. Ta na základě doporučení Výběrové  komise rozhodne, které projekty budou schváleny k realizaci. O závěru Rozhodovací komise budou všichni žadatelé informování prostřednictví kontaktního e-mailu (do deseti pracovních dní po ukončení věcného hodnocení).

ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ MŮŽETE OČEKÁVAT V SRPNU!

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 25.6.2019