Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení AK 1. výzva IROP 3 Vzdělávání - MAS Vladař

Dne 23. 10 2023 byl úspěšně ukončen proces hodnocení administrativní kontroly, dále jen "AK" u 1. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu aktivit pro základní školy v území MAS Vladař.

1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.

Dne 2. 11. 2023 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedkyni Výběrové komise MAS projektové záměry, které splnily podmínky "AK" a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů. Ke každému projektovému záměru budou přiřazeni hodnotitelé, kteří vypracují hodnotící posudky.

Dále se již připravuje samotné hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených projektových záměrů a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených / nedoporučených projektových záměrů a případně seznam náhradních projektových záměrů. Úspěšně vyhodnocené projektové záměry budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektových záměrů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektových záměrů, které mohou být součástí seznamu náhradních projektových záměrů.

Seznam projektových záměrů, které splnily podmínky administrativní kontroly a budou předány k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení projektových záměrů:

IROP/2023/001

Modernizace odborné učebny ZŠ Lipenec

Základní škola Lipenec, Lipenec 119, okres Louny

IROP/2023/002

Modernizace odborné učebny IT a robotiky ZŠ Lipenec

Základní škola Lipenec, Lipenec 119, okres Louny

IROP/2023/003

Konektivita na ZŠ Lipenec

Základní škola Lipenec, Lipenec 119, okres Louny

IROP/2023/004

Modernizace školní družiny ZŠ Chbany

Základní škola a Mateřská škola Chbany, Chbany 20, okres Chomutov

IROP/2023/005

Modernizace environmentální učebny ZŠ a MŠ Tuchořice

Základní škola a mateřská škola Tuchořice, Tuchořice 167, okres Louny

IROP/2023/006

Modernizace environmentální učebny ZŠ a MŠ Tuchořice

Základní škola a mateřská škola Tuchořice, Tuchořice 167, okres Louny

IROP/2023/007

Cvičná žákovská kuchyně ZŠ Jižní Žatec

Základní škola Jižní, Jižní 2777, Žatec, okres Louny

IROP/2023/008

Školní cvičná kuchyňka ZŠ Měcholupy

Základní škola Měcholupy, Měcholupy 2, okres Louny

IROP/2023/009

Ateliér a umělecká dílna ZŠ Jižní v Žatci

Základní škola Jižní, Jižní 2777, Žatec, okres Louny

IROP/2023/010

Modernizace cvičné kuchyňky a robotické a polytechnické dílny ZŠ Vroutek

Základní a Mateřská škola Vroutek, Karlovarská 560, Vroutek, okres Louny

IROP/2023/011

Modernizace školní družiny ZŠ Vroutek

Základní a Mateřská škola Vroutek, Karlovarská 560, Vroutek, okres Louny

IROP/2023/012

Modernizace vybavení učeben ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

IROP/2023/013

Obnova IT techniky ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

IROP/2023/014

Modernizace školní družiny ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

IROP/2023/015

Modernizace polytechnické učebny ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

IROP/2023/016

Čtenářská dílna ZŠ Žatec, Komenského alej 749

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

Galerie :

Článek vyšel : 23.10.2023