Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Vyhlášená výzva v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, příjem žádostí zahájen.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 19.7.2022 zahájilo příjem žádostí o podporu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO). Příjem žádostí bude ukončen 22.8.2022.

Kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů, měli možnost již od 21.3.2022 podávat předběžné žádosti o podporu. Podání předběžné žádosti bylo podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu.

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Koncovými uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s NACE na podnikatelskou činnost.

Podmínky výzvy a programu včetně příloh naleznete přímo na stránkách NPO. Přílohy je možné si také stáhnout níže v přílohách tohot článku.

 

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
DRUH VÝZVY Kolová
ALOKACE 200 mil. Kč
PODPOROVANÉ ČINNOSTI Revitalizace brownfieldů:
− renovace budov pro dosažení energetických úspor
− demolice a výstavba energeticky úsporných budov

Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury.
ŽADATEL - PŘÍJEMCE Města, městské části, obce a kraje z celé ČR
Zahájení příjmu předběžných žádostí o podporu 21. 03. 2022
Datum vyhlášení výzvy 19. 07. 2022
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 19. 07. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 27. 08. 2022 (16:00)
Nejpozdější datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2025
Doba udržitelnosti projektu 31. 12. 2028
Koncoví uživatelé Převažující využití pro podnikání, doplňkově nepodnikatelské využití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 11.8.2022