Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Informace k procesu schvalování Šablon

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ.

Vážení žadatelé, byl zveřejněn informační článek k procesu schvalování projektů ze Šablon. Řídící orgán si Vás dovoluje upozornit na nejčastější nedostatky v podkladech doložených před vydáním právního aktu. 

Kompletní článek naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-k-procesu-schvalovani-zjednodusenych-projektu

Článek vyšel : 25.1.2017