Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektů

Dne 30. 5. 2023 byla schválená finální verze směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů"

Na jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byla schválena směrnice č. 01 - Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů - Operační program IROP programové období 2021 - 2027.

Interní postupy MAS Vladař IROP21+ (dále jen IP) jsou zpracovány pro operační program IROP v programovém období 2021-2027, které jsou v souladu se Standardizací MAS a metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027 a s dokumentem „Akceptace programového rámce IROP integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ pro podaný programový rámec IROP Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař na období 2021-2027 (dále jen SCLLD), doručený dne 20. 03. 2023. Datum platnosti, zároveň den účinnosti těchto interních postupů včetně čísla její verze je uvedeno na titulní straně tohoto dokumentu.

IP jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev IROP, hodnocení, výběru projektů MAS Vladař. IP jsou zpracované jako dokument v programovém období 2021 – 2027 pro operační program IROP. IP jsou zpracovány pro realizaci strategie CLLD, jsou zpracovány ve smyslu Stanov MAS Vladař a vnitroorganizačních směrnic.

 

Výtah z dokumentu "IP", nejdůležitější části kapitol, kde naleznete jak podat projektový záměr na MAS Vladař a jakým způsobem bude vše probíhat, od příjmu projektového záměru až po samotné hodnocení:

 • Výzvy MAS (kapitola č. 4.)
  • Harmonogram výzev MAS
  • Příprava výzvy MAS a její vyhlašování
  • Tvorba hodnotících kritérií
  • Kontrolní listy MAS
  • Příjem projektových záměrů
 • Hodnocení a výběr projektových záměrů (kapitola č. 5.)
  • Administrativní kontrola a příjem projektových záměrů
  • Věcné hodnocení
  • Výběr projektového záměru
 • Přezkum hodnocení projektových záměrů (kapitola č. 6.)
  • Přezkumné řízení proti výsledkům věcného hodnocení

 

kontaktní osoba v případě dotazů:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 31.5.2023