Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

IROP 2021 - 2027 a MAS Vladař o.p.s.

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje/CLLD bude pokračovat v IROP i v následujících letech.

Vážení příznivci, partneři a členové MAS Vladař.

V současné době se blížíme k závěru programového období 2014 - 2020. Již celý rok probíhá nejen z naší strany naplno přírava nového programového období 2021 - 2027, kdy je předpoklad, že se zachová obdobný rozsah podporovaných aktivit. V aktuálním návrhu IROP 2021–2027 lze podporu CLLD dohledat pod SC 5.1.

Konkrétní oblasti podpory, podmínky a výše finančních prostředků jsou v současné době stále projednávány s Evropskou komisí. Informace týkající se podpory komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2021-2027 mohou být uveřejněny, jakmile budou dojednány a schváleny Evropskou komisí i s konkrétní vazbou, jaké výzvy bude mít MAS Vladař začleněny do SCLLD 2021+.

Oproti období 2014-2020 nás čeká několik novinek. Přibudou nová témata podpory. Bude se jednat o podporu udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného zdraví. Oblasti, které v novém období nebudou podporovány z IROP, jsou sociální podnikání, zateplování bytových domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra. Většina témat tedy bude pokračovat v dalších letech s určitými změnami, na co bude možné čerpat dotaci. Všechny oblasti podpory jsou shrnuty ve strategickém dokumentu s názvem Programový dokument IROP 2021-2027. Programový dokument nyní prochází připomínkovacím procesem jak na národní úrovni, tak u Evropské komise.

 

V přílohách článku je možné si stáhnout jak prezenatci IROP_MAS Vladař, tak momentálně dostupné dokumenty IROP.

 

V případě dotazů kontaktujte projektového manažera:

  • Nipauerová Andrea, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
    • kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany, sídlo: MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč
    • Mobil: + 420 724 168 451, Tel.: +420 353 399 708
    • Email: andrea.nipauerova@vladar.cz
    • Web: www.vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 14.12.2020