Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

IROP 2021 - 2027, aktuální informace březen 2021

Komunitně vedený místní rozvoj, SC 5.1, strategie SCLLD MAS Vladař

Vážení příznivci, partneři a členové MAS Vladař.

Jak již bylo uvedeno v v předešlých článcích v současné době stále probíhají naplno veškeré příravy nového programového období 2021 - 2027. Nyní už můžeme uvést další aktuální informace, které jsou opět důležité i pro naše celé území MAS Vladař o.p.s..

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) uveřejnil novou verzi návrhu Programového dokumentu IROP pro období 2021-2027, která byla odeslána k připomínkám Evropské komisi. Tento dokument již obsahuje také finanční tabulky a indikátory.

Aktuální verze Programového dokumentu je k dispozici na níže uvedeném odkazu. Vyjednávání s Evropskou komisí bude probíhat minimálně následujících 6 měsíců. Mezitím by měla být definitivně schválena evropská legislativa pro nové programové období. Nejpozději v září 2021 pak bude Programový dokument IROP předložen ke schválení Vládě České republiky.

Programový dokument IROP 2021-2027 k 17. březnu 2021
 
Celý proces spuštění dotačních příležitostí z IROP 2021-2027 se tak blíží ke svému startu. První výzvy pro nové období lze očekávat pravděpodobně ve 4. čtvrtletí roku 2021. Potenciální žadatelé, zastupitelé měst, obcí a krajů tak mají dostatek času zvažovat své priority a projektové záměry.
 
Pro konzultace týkající se IROP 2021-2027 bude zpřístupněn Konzultační servis IROP provozovaný Centrem pro regionální rozvoj České republiky. O zpřístupnění systému budete informováni prostřednictvím webových stránek Centra. Konzultační servis IROP je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci IROP - viz také článek na webových stránkách MAS Vladař, zveřejněný dne 26. 3. 2021, který naleznete zde: Konzultační servis IROP - nejen pro žadatele MAS Vladař

 

Dnes je možné si stáhnout potřebné doumenty s vazbou na programové období 2021 - 2027, nebo se přímo odkázat na webové stránky IROP - MMR, a to zde: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

 

V případě dotazů kontaktujte projektového manažera:

  • Nipauerová Andrea, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
    • kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany, sídlo: MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč
    • Mobil: + 420 724 168 451, Tel.: +420 353 399 708
    • Email: andrea.nipauerova@vladar.cz
    • Web: www.vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 26.3.2021