Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Jablečný den v Krásném Dvoře a SCLLD MAS Vladař

Dne 3. října 2015 se uskutečnil 5. ročník Jablečného dne na zámku v Krásném Dvoře. MAS Vladař na této akci sbírala data potřebná pro analytickou část SCLLD.

Jako podlad pro přípravu analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař, bylo nutné získat ucelený přehed o potřebách a plánech co možná nejvíce subjektů působících na území působnosti MAS Vladař. 

V rámci akce Jablečný den na zámku v Krásném Dvoře se MAS Vladař snažila o propagaci a sběr dat do své SCLLD. 

Krom papírových a webových dotazníku prvně v tomto roce využila prvně inovativní metodu získávání dat od obyvatel zájmového území. 

MAS Vladař vytvořila interaktivní Dotazník k SCLLD MAS Vladař. Tento dotazník krom Jablečného dne využíla naše organizace i na dalších masových kulturních, sportovních a společenských akcích. Interaktivní dotazník byl návštěvníky Jablečného dne vyplňován prostřednictvím tabletů a chytrých telefonů. Při vyplňování interaktivního dotazníku zároveň docházelo k přehlednému vyhodnocování všech výsledků v reálném čase. Tato forma získávání dat z území se nám osvědčila, stala se nejen z pohledu vyhodnocování získaných dat užitečnou a MAS Vladař jí plánuje využít i v budoucnu. 

 

 

 

Galerie :

Článek vyšel : 6.10.2015