Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Kandidáti do zastupitelstev obcí na území MAS Vladař - září 2022

23. a 24. září se konají volby do obecních zastupitelstev. V obcích na kterých je realizována strategie MAS Vladař 2021+ (53 obcí a měst) bude zvoleno 501 zastupitelů z celkem 188 kandidátních listin.

O kandidaturu se hlásí 1952 obyvatel, nejčastější křesní jméno je Jiří, nejčastější příjmení kandidátů Svoboda. Nejčastěji uváděným povoláním kandidátů je důchodce. Nejvíce kandidátek mají v Kryrech a Žatci. V obci Štichovice kandiduje každý 6,47 občan starší 18ti let (zkresleno faktem, že se jedná o 2. nejmenší obec MAS).

Nejmladšímu kandidátovi bude v době voleb 18, nejstaršímu 85.

Všem, kteří jsou ve veřejném životě aktivní, přejeme mnoho sil k naplňování veřejně prospěšných aktivit, nalézání kompromisů a společnému zájmu o celý náš region!

Další čísla najdete na webu: https://www.lags.cz/mas.php?id=25&vk2022=1

Článek vyšel : 15.8.2022