Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Karlovarský kraj schválil vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu pro regionální rozvoj

Dotace - Senior Expres 2023, Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury, Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras, Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras.

Vážení.

Přinášíme Vám v rámci obcí v území MAS Vladař v karlovarském kraji aktuální informace o vyhlášených výzvách - odbor regionálního rozvoje.

 • Senior Expres 2023
  • Dotační program se zřizuje za účelem pomoci obcím při zajištění a zlepšení komunitního života občanů a je v souladu s Programovým prohlášením Rady Karlovarského kraje
  • Pro dotační program je vyčleněna částka 1.000.000,- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2023
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 333.000,- Kč. Minimální výše dotace není stanovena
  • Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
  • Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu
   • od 3. 4. 2023, 9.00 hodin
   • do 11. 4. 2023, 14.00 hodin
  • Bc. Romana Špindlerová, DiS.
  • Bc. Veronika Proňková
 •  
 • Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury
  • Dotační program se zřizuje za účelem přípravy a realizace projektů k naplňování krátkodobých a dlouhodobých opatření a v souladu s cíli a záměry Karlovarského kraje v oblasti rozvoje aktivní mobility a rozvoje cyklistické infrastruktury
  • Pro dotační program je vyčleněna částka 6.000.000,- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2023
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně u neinvestičních aktivit 300.000,- Kč, u investičních aktivit 1.000.000,- Kč
  • Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
  • Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu
   • od 3. 4. 2023, 9.00 hodin
   • do 11. 4. 2023, 14.00 hodin
  • Bc. Romana Špindlerová, DiS.
  • Bc. Veronika Proňková
  • Cyklokoordinátor Mgr. Martin Biša
 •  
 • Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras
  • Dotační program se zřizuje za účelem cílené podpory rozvoje zimních sportů a rozšíření možností sportovního vyžití na území Karlovarského kraje v oblasti budování a rozvoje atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, doplnění produktů cestovního ruchu, spojených s vybaveností a potřebnou infrastrukturou a naplňování opatření schválené Koncepce běžeckého lyžování.
  • Pro dotační program je vyčleněna částka 2.500.000,- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2023
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně u neinvestičních aktivit 400.000,- Kč, u investičních aktivit 20.000,- Kč
  • Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
  • Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu
   • od 3. 4. 2023, 9.00 hodin
   • do 11. 4. 2023, 14.00 hodin
  • Bc. Romana Špindlerová, DiS.
  • Bc. Veronika Proňková
 •  
 • Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras
  • Dotační program se zřizuje za účelem cílené podpory rozvoje vybraných zimních sportů a rozšíření možností sportovního vyžití na území Karlovarského kraje v oblasti běžeckého lyžování a zimní pěší turistiky v souvislosti s naplňováním opatření Koncepce běžeckého lyžování a využíváním Portálu pro běžecké lyžování Karlovarského kraje.
  • Pro dotační program je vyčleněna částka 5.000.000,- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2023
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit:
   • Nákup strojové techniky:
    • sněžná rolba (dle čl. IX. odst. 3 písm. a) bod i.) - maximálně 2 500 000 Kč včetně DPH, minimálně 1.000.000,- Kč včetně DPH;
    • sněžný skútr nebo čtyřkolka (dle čl. IX. odst. 3 písm. a) bod ii.) - maximálně 300.000,- Kč včetně DPH, minimálně 100.000,- Kč včetně DPH;
    • sněžný skútr nebo čtyřkolka s technickým příslušenstvím (dle čl. IX. odst. 3 písm. a) bod iii.) - maximálně 370.000,- Kč včetně DPH, minimálně 120.000 Kč včetně DPH;
    • technické příslušenství (dle čl. IX. odst. 3 písm. a) bod iv.) - maximálně 70 000 Kč včetně DPH, minimálně 20.000 Kč včetně DPH;
   • Servis stávající techniky (rolby), (dle čl. IX. odst. 3 písm. b) bod i.):
    • maximálně 1.000.000,- Kč včetně DPH, minimálně 400.001,- Kč včetně DPH.
   • Pro výše uvedené případy (dále také „předmět dotace“) se zároveň stanovuje maximální výše celkových předpokládaných nákladů projektu, která může být hrazena z dotace, tj. 80 %. Vlastní podíl žadatele činí minimálně 20 %. Podmínky musí být splněny současně. V rámci dotačního programu není přípustná kombinace výše uvedených bodů a jednotlivých případů.
   • Výše dotace se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. V případě převisu finančních prostředků pro danou oblast podpory je odbor regionálního rozvoje krajského úřadu zmocněn operativně vyhlásit další kolo podávání žádostí.
   • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu
  • Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
  • Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu
   • od 3. 4. 2023, 9.00 hodin
   • do 11. 4. 2023, 14.00 hodin
  • Bc. Romana Špindlerová, DiS.
  • Bc. Veronika Proňková

 

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 6.3.2023