Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Koná se 5. ročník soutěže Náš evropský projekt

V březnu se otvírá 5. ročník soutěže "Náš evropský projekt". Cílem soutěže je ocenit zajímavé projekty realizované na území měst, městských částí a obcí.

Vážení.

Dnes přinášíme informace z Ministerstva místního rozvoje, operační program IROP, že se vbřeznu 2022 bude otevírat již 5. ročník soutěže "NÁŠ EVROPSKÝ PROJEKT". Níže uvádíme potřebné informace, které jsou převzaty přímo z webu MMR.

Podmínkou je, že se musí jednat o projekty podpořené z evropských fondů. Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mají velkou šanci v soutěži uspět. V programovém období IROP 2014 – 2020 vzniklo velké množství projektů, které se mohou pochlubit svým propracovaným přístupem pro rozvoj svého území.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Soutěžní projekt musí být dokončený a podpořený z rozpočtu Evropské unie a jeho zadavatelem nebo příjemcem dotace musí být město, obec, městská část či jimi zřizované organizace. Soutěžící mohou své projekty přihlásit do 29. dubna 2022 pomocí stručného on-line formuláře a to na internetových stránkách Evropské komise. Soutěžící projekty budou následně uveřejněny na facebookových stránkách Evropské komise, kde bude od 2. do 22. května 2022 probíhat veřejné hlasování.

Tři vítězné obce si rozdělí 150 000 Kč a jejich zástupci budou pozváni na all-inclusive cestu do zákulisí evropských institucí v Bruselu.


Kdo zabodoval minulý rok?

Vítězem minulého ročníku se stal projekt rekonstrukce bývalé obecné školy. Nově zde vzniklo interaktivní muzeum Včelí svět v obci Hulice. Sto let stará budova venkovské školy si tak zachovala „genius loci“, neboť se jen v jiné podobě stala edukativní místem plným zážitků.

Stříbro patřilo obci Vernířovice, kde byla podpořena výstavba malé vodní nádrže a to spolu s doprovodnou revitalizací okolí. Na třetím místě se pak umístil projekt v obci Horní Lhota, kde došlo k rozsáhlé opravě kulturního domu. Kompletní výsledky loňského soutěžního ročníku naleznete na internetových stránkách Evropské komise


Ceny pro letošní soutěžní ročník 

V soutěži budou uděleny ceny 3 obcím s nejvyšších počtem hlasů.

  1. cena obsahuje příspěvek na obecní slavnosti ve výši 75 000 Kč
  2. cena obsahuje příspěvek na obecní slavnosti ve výši 50 000 Kč
  3. cena obsahuje příspěvek na obecní slavnosti ve výši 25 000 Kč

Zvláštní cena bude pro jednu obec, která získá nejvyšší absolutní počet hlasů. I zde bude udělen příspěvek na obecní slavnost. Zároveň je důležité zmínit, že vzhledem k mimořádným událostem na Ukrajině může být cena v letošním ročníku použita i na aktivity obce spojené s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny. Vítězné projekty budou vyhlášeny 23. května 2022.

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Galerie :

Článek vyšel : 29.3.2022