Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Kontrolní listVážení příjemci, MŠMT vydalo v prosinci Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů aneb Co zkontrolovat v žádosti o podporu pro její správnost a úplnost před jejím podáním? Dokument Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů je nezávaznou pomůckou.  Poskytuje zjednodušený návod pro žadatele, na které náležitosti žádosti o podporu je třeba zaměřit pozornost, tedy které náležitosti žádosti o podporu je vhodné před její finalizací zkontrolovat a ujistit se o jejich úplnosti a správnosti. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/kontrolni-list-pro-predlozeni-zadosti-o-podporu

Článek vyšel : 13.1.2017