Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Kotlíkové dotace 2019 - Ústecký kraj

Příjem žádosti 16.9.2019 od 10:00 do 31.10.2020 10:00. Příjem může být ukončen dříve dle podaných žádostí. Žádost se podává elektronicky a podepsaná vytištěná poštou. MAS Vladař nabízí možnost konzultací a bezplatné pomoci s řešením kotlíkové dotace v součinnosti se získáním bezúročné kotlíkové půjčky ve spolupráci s obcí.

Na co je dotace určena a jaká je její výše?

Dotaci až 127 500 Kč mohou využít vlastníci rodinných domů na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zdrojů

Typ nového zdroje Max. % podpory Podpora v Kč
Tepelná čerpadla / Kotle na biomasu – samočinná dodávka paliva 80% 120 000,-
Kotle na biomasu – ruční dodávka paliva 80% 100 000,-
Plynové kondenzační kotle 75% 95 000,-

Podporovaná zařízení: https://svt.sfzp.cz/ .. pozor, vybírejte jen dotační program Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019). Oproto minulým letům nejsou podporovány kombinované kotle na uhlí!

Způsobilost od 15.7.2015, uznatelné jsou jak náklady na nový tepelný zdroj, tak na úpravu kotelny, spalinových cest, otopnou soustavu.

Elektronický formulář žádosti bude cca od srpna dostupný na adrese https://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/

.. aktuální informace: https://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/archiv=0&p1=204744

výzva OPŽP - rámcové podmínky: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=120

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 24.5.2019