Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014+
Aktuality:

Kulatý stůl - konzultace strategie CLLD - místní ekonomika a podnikání v Lubenci

V Lubenci se v rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař uskutečnil kulatý stůl na téma místní ekonomika a podnikání

V rámci přípravy strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař o.p.s. se ve ve středu 18. listopadu 2015 o uskutečnil Kulatý stůl - konzultace strategie CLLD - místní ekonomika a podnikání. Kulatý stůl se uskutečnil v prostorech obecního úřadu Lubenec. 

Na programu kulatého stolu byla diskuze nad strategickým dokumentem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař na období 2014 - 2020, dále se konzultovalo zaměření výzev MAS a operační program Program rozvoje venkova v programovém období 2014 - 2020. V rámci setkání u kulatého stolu došlo k aktualizaci a doplnění databáze projektových záměrů. 

Účastníci dále diskutovali nad možností podpory svých projektů skrze dotační výzvy administrované Místní akční skupinou Vladař. 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 20.11.2015