Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Listopadový newsletter OP VVV 2017

Doporučení k realizaci projektů Šablony, Předběžné informace k výzvě Šablony II, Evaluace Šablon I - Dezinformace a nepravdy, Příručka pro žadatele

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme Vám zasílám listopadový newsletter z OP VVV.

 

Doporučení k realizaci projektů Šablony

V příloze Vám posílám prezentaci MŠMT k probíhající výzvě Šablon. Doporučení k realizaci projektu Šablon začíná na str. 11.
 
 
Předběžné informace k výzvě Šablony II
Následující informace se mohou stále měnit. Definitivní znění bude až s uveřejněnou výzvou. Ale přesto si můžete již nyní začít dělat představu o druhé vlně šablon.
 
 • Vyhlášení výzvy: 2/2018, ukončení příjmu žádostí: 6/2019
 • Postupné navazování projektů - nový projekt Šablon II až po konci prvního projektu Šablony I (pokud je)
 • délka projektu opět 24 měsíců
 • Žadatelé: MŠ, ZŠ, školní družiny, školní kluby, střediska volného času a ZUŠ
 • 1 IČO = jedna žádost
 • MŠ, ZŠ 300tKč + 2,5tKč na dítě/žáka
 • ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ - 100tKč + 1,8tKč za dítě/žáka/studenta
 • Předpokládaná minimální alokace pro 1 projekt - 100tKč
Výzvě bude předcházet dotazníkový průzkum (je směřován na podzim 2017 - asi listopad) u všech typů žadatelů. Vyplnění dotazníku je podmínkou pro podání Šablon II! Školy vyplňují pouze jeden dotazník. Pro Šablony I slouží jako vyhodnocení prvního projektu. Pro Šablony II slouží zároveň jako vstupní dotazník - vyhodnocuje aktuální nejslabší oblast. Dotazník bude pro školy k vyplnění individuální 6 měsíců před koncem realizace prvního projektu.
 
Šablony zůstávají stávající s drobnými obměnami. Šablona Sdílení zkušeností pedagogů se rozšíří o všechny oprávněné žadatele + SŠ. Tedy pedagožka MŠ může jít např. sdílet zkušenosti do ZUŠ či SŠ.
U personálních šablon se sníží základní úvazek na 0,1. Připravuje se úprava hodin v šablonách - bagatelní podpora.
Změny u DVPP hodinové datace budou: 8-16-24-80 hodin. Rozšíří se zaměření DVPP.
 
Nové šablony:
Školní kariérový poradce
Zapojení odborníka z praxe do výuky
Zapojení ICT technika do výuky
 
Ve výzvě se počítá s personálními šablonami a zvažuje se i snížení úvazků některých personálních šablon tak, aby finančně na tyto šablony dosáhly i menší školy. Zároveň se zvažuje i snížení minimální výše dotace, aby výběr šablon byl dostatečně komfortní pro ty školy, které nechtějí čerpat žádnou personální podporu. 
 
Evaluace Šablon I - Dezinformace a nepravdy, že:
 • Nelze nakupovat pomůcky/hradit dopravu
 • Nemožnost měnit žáky v extrakurikulárních aktivitách
 • 10 po sobě jdoucích měsíců, kdy probíhá výuka - aktivitu lze realizovat pouze od začátku školního roku
 • Není možné stáhnout ŽoP a podat jinou, opravenou
 • Extrakurikulární aktivity nejsou nastaveny na délku vyučovací hodiny nebo její násobek
 • Speciální školy nemohou podat ŽoP
 
Příručka pro žadatele
Jelikož velké množství škol začíná realizovat od 1. září, zasíláme Vám odkaz na Příručku pro žadatele zjednodušených projektů:
 
Naleznete zde např. pravidla povinné publicity (str.119 a 120). Doporučujeme jej důkladně přečíst a řídit se podle něj. Znak EU a operačního programu, název projektu, jeho reg. číslo a hlavní cíl musíte uvádět na plakátu ve vstupních prostrách školy, webu školy a všech dokumentech spojených s projektem, které informují veřejnost či cílové skupiny.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 13.11.2017