Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Listopadový newsletter OP VVV 2018

Požadované přílohy při kontrole z FÚ, NoVVVinky 03/2018

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci bezplatné metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme, zasílám listopadový newsletter OP VVV.

Požadované přílohy při kontrole z FÚ

Jak víte, šablonové projekty kontroluje MŠMT (především originály výstupů dokládaných elektronicky v monitorovacích zprávach) a finanční úřad. V příloze vám připojuji požadavky auditorů z finančního úřadu, kontrolující jednu monitorovací zprávu v dané škole. Škola vykazovala asistenta a sdílení. Můžete se tak připravit pro případ, že kontrola z finančního úřadu se ohlásí i k Vám. 

Přidám ještě informaci že vedle toho, co měli auditoři v požadavcích (viz. příloha) chtěli ještě dodat zaúčtování obou zálohových plateb v účetnictví a dále zápis z porady, na kterém byly informace o sdílení zkušeností (škola realizovala šablonu Sdílení zkušeností).

NoVVVinky 03/2018

V záři vyšel aktuální newsletter Novvvinky OP VVV, ve kterém mimo jiné naleznete od str. 11 sekci Šablony informují. Jsou tam i další zajímavé články k tématu projektů ve vzdělávání. Ke stažení zde.

Žadatelům v šablonách I a II bezplatně pomáháme od podání žádosti, výpomoc s monitorovacími zprávami až po ukončování projektu.

Neváhejte se na mě obrátit :-)

Galerie :

Článek vyšel : 5.11.2018