Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

MAP ORP Podbořany

logo OPVVV

Projekt OP VVV reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000405

Název: MAP ORP Podbořany

Datum začátku realizace: 1.8.2016

Projekt má samostatný web: www.vzdelavani-podboransko.cz

Aktuality k tématu MAP ORP Podbořany:

© MAS Vladař 2016