Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MAS Vladař o.p.s. a operační program IROP 2021+

Priorita 5 - Komunitně vedený místní rozvoj, SC 5.1, strategie SCLLD MAS Vladař

Vážení příznivci, partneři a členové MAS Vladař.

Jak již bylo uvedeno v článku ze dne 14. 12. 2020, v současné době stále probíhají nejen z naší strany naplno veškeré příravy nového programového období 2021 - 2027, kdy MAS Vladař o.p.s zatím předpokládá, že se v operačním programu IROP zachová obdobný rozsah podporovaných aktivit, jako jsme měli v naší strategii v programovém období 2014 - 2020, kdy jednotlivé vazby na výzvy IROP jsme řadili pod fiše IROP 1 - bezpečnost dopravy, IROP 2 - intergovaný záchranný systém, IROP 3 - sociální infrastruktura, IROP 4 - sociální podnikání, IROP 5 - vzdělávání MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, IROP 6 - kulturní památky. Co se týče IROP 4 - sociální pdnikání, tuto aktivitu ve 2021 - 2027 v IROP nenelaznete a tudíž nebude ani součástí další SCLLD MAS Vladař. V aktuálním programovém návrhu IROP 2021–2027 lze podporu MAS, tedy SCLLD dohledat pod specifickým cílem - SC 5.1.

 

Konkrétní oblasti podpory, podmínky a výše finančních prostředků jsou v současné době stále projednávány s Evropskou komisí. Informace týkající se podpory komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2021-2027 mohou být uveřejněny, jakmile budou dojednány a schváleny Evropskou komisí i s konkrétní vazbou, jaké výzvy bude mít MAS Vladař začleněny do SCLLD 2021+.

 

Oblasti, které v novém období nebudou podporovány z IROP, jsou sociální podnikání, zateplování bytových domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra. Většina témat tedy bude pokračovat v dalších letech s určitými změnami, na co bude možné čerpat dotaci. Všechny oblasti podpory jsou shrnuty ve strategickém dokumentu s názvem Programový dokument IROP 2021-2027. Programový dokument nyní prochází připomínkovacím procesem jak na národní úrovni, tak u Evropské komise.

 

Dnes je možné si stáhnout prezentaci, kde je uveden kompletní přehled aktivit, které jsou součástí SC 5.1, tedy SCLLD MAS a které si mohou MASky převzít pod své nové strategie SCLLD 2021+. V přílohách článku ze dne 14. 12. 2021 je možné si stáhnout současně dostupné dokumenty IROP, které jsou zatím beze změn, viz výše uvedený webový odkaz.

 

V případě dotazů kontaktujte projektového manažera:

  • Nipauerová Andrea, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
    • kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany, sídlo: MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč
    • Mobil: + 420 724 168 451, Tel.: +420 353 399 708
    • Email: andrea.nipauerova@vladar.cz
    • Web: www.vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 1.2.2021