Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 5. 11. 2018 výzvu cílenou do Programu Podpora bydlení pro rok 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 5. listopadu 2018 vyhlásilo výzvy předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů a dále pak s účinností ke dni 7. listopadu 2018 do programu Podpora bydlení, podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

Program Podpora bydlení pro rok 2019 je cílena k předkládání žádostí v níže uvedených programech, bližší informace se dozvíte zde: Program Podpora bydlení pro rok 2019 a v jednotlivých podprogramech.

 

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 80 tis. Kč na 1 pozemek zainvestovaných z podprogramu, na kterém vzniknou rodinné nebo bytové domy.

Hodnotící kritéria:
Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované. Jendotlivá kritéria lze nalézt v levém sloupci v sekci Připojené soubory. 
Hodnoty některých kritérií naleznete níže.

Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com ?.
Kontrola zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění do 6 mil. Kč bez DPH se neprovádí.

Doručení žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese: http://www3.mmr.cz/zad, data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných příloh v listinné podobě a na CD doručí do 5. 2. 2019 do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor politiky bydlení, Staroměstské náměstí 6 - 110 15 Praha 1

Kontaktní osoby: Ing. Kateřina Kohoutková, DiS.: e-mail: Katerina.Kohoutkova@mmr.cz, tel: 224 864 436

 

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav.

Hodnotící kritéria:
Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované. Jednotlivá kritéria lze nalézt pod textem v sekci Hodnotící kritéria, stejně jako hodnoty některých kritérií.

Upozorňujeme žadatele, že na základě požadavku ministerstva financí je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dříve zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Postup je upraven metodickým pokynem

Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com ?.

Doručení žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese: http://www3.mmr.cz/zad, data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných příloh v listinné podobě a na CD doručí do 1. 2. 2019 do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor politiky bydlení, Staroměstské náměstí 6 - 110 15 Praha 1

Kontaktní osoby:

  1. DT1 (PČB) Ing. Lenka Novotná: e-mail: Lenka.Novotna@mmr.cz, tel: 224 864 346
  2. DT3 (KoDuS):  Ing. Kateřina Kohoutková, DiS.: e-mail: Katerina.Kohoutkova@mmr.cz, tel: 224 864 436

 

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

UPOZORNĚNÍ: Výtahem se podle podprogramu Bytové domy bez bariér rozumí zařízení podle nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponentVertikální plošina nebude z dotace hrazena.

Hodnotící kritéria:
Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované. Jednotlivá kritéria lze nalézt pod textem v sekci Základní náležitosti. 
Hodnoty některých kritérií naleznete níže.?

Upozorňujeme žadatele, že na základě požadavku ministerstva financí je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dříve zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Postup je upraven metodickým pokynem.   

Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com ?.

Doručení žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese: http://www3.mmr.cz/zad, data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných příloh v listinné podobě a na CD doručí do 5. 2. 2019 do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor politiky bydlení, Staroměstské náměstí 6 - 110 15 Praha 1

Kontaktní osoby:

  1. Ing. Lenka Veselá: e-mail: Lenka.Vesela@mmr.cz, tel: 224 864 022
  2. Ing. Adam Kremr: e-mail: Adam.Kremr@mmr.cz, tel: 224 864 058

 

 

Kontakty:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

tel.: +420 224 861 111 (ústředna)

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 8.11.2018