Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 5. 11. 2018 výzvu pro Podporu územního plánování a na Podporu uspořádání architektonických a urbanistických soutěží

Žadatelé o dotaci na zpracování územních plánů mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 (do 12 hodin), na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 15. února 2019 (do 12 hodin).

ÚZEMNÍ PLÁN 2019

Žadatelé o dotaci na zpracování územních plánů mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 (do 12 hodin).

Podpora územního plánování je řešena programem 117D05 - Podpora územně plánovacích činností obcí. Hlavním cílem je podpora vybraných nástrojů územního plánování. V letech 2019-2020 bude vyhlášen dotační titul Územní plán.

Cílem programu 117D05 - Podpora územně plánovacích činností obcí je podpora vybraných nástrojů územního plánování. V roce 2019 bude poskytována podpora pouze na dotační titul Územní plán, vyhlašovaný z podprogramu 117D0510 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí.

Výzva na dotační titul Územní plán byla vyhlášena ke dni 5. 11. 2018. Žádosti lze podávat do 31. 1. 2019 (do 12:00 hodin na podatelnu MMR).

Kontaktní osoby:

  • ing. Ilona Kunešová, 224 862 277, Ilona.Kunesova@mmr.cz
  • ing. Eva Fialová, 224 862 353, Eva.Fialova@mmr.cz
  • Mgr. David Lenk, 224 862 136, David.Lenk@mmr.cz
  • Ing. Filip Novosád, 224 862 279, Filip.Novosad@mmr.cz

 

Seminář pro žadatele o dotaci na územní plán bude probíhat na adrese Letenská 3, 110 15 Praha 1 v následujících termínech:
12. listopadu od 10.00 do 12.00 hodin
15. listopadu od 13.30 do 15.30 hodin

Pro přihlášení na seminář klikněte na odkaz výše, zobrazí se Vám interaktivní formulář.
Přihlašujte se prosím nejpozději do čtvrtka 8. 11. do 12:00.
V případě dotazů ohledně semináře nebo přihlášení kontaktujte Mgr. Davida Lenka, David.Lenk@mmr.cz, tel. 224 86 21 36.

Přihláška na seminář pro žadatele o dotaci

 

PODPORA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ

Žadatelé o podporu na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 15. února 2019 (do 12 hodin).

Program 117D15 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží má za cíl zvýšit kvalitu staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů.

Cílem programu 117D15 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží je přispět ke kvalitě staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží. Častější využívání architektonických a urbanistických soutěží v České republice v důsledku povede k zajištění cílené vyšší kvalitě architektonických a urbanistických děl, a tím celého vystavěného prostředí, a zároveň napomůže plnit příslušná opatření Politiky architektury a stavební kultury České republiky. Dokumentace programu zahrnuje i dokumentaci podprogramu 117D1510 - Architektonické a urbanistické soutěže obcí, který je zároveň dotačním titulem.

Kontaktní osoby:

  • ing. Ilona Kunešová, 224 862 277, Ilona.Kunesova@mmr.cz
  • ing. Eva Fialová, 224 862 353, Eva.Fialova@mmr.cz
  • Mgr. David Lenk, 224 862 136, David.Lenk@mmr.cz
  • Ing. Filip Novosád, 224 862 279, Filip.Novosad@mmr.cz

 

Seminář pro žadatele o dotaci na architektonické a urbanistické soutěže obcí bude probíhat na adrese Letenská 3, 110 15 Praha 1 v následujících termínech:
12. listopadu od 13.30 do 15.30 hodin
15. listopadu od 10.00 do 12.00 hodin

Pro přihlášení klikněte na odkaz výše., zobrazí se Vám interaktivní formulář.
Přihlašujte se prosím nejpozději do čtvrtka 8. 11. do 12:00.
V případě dotazů ohledně seminářů nebo přihlášek kontaktujte Mgr. Davida Lenka, David.Lenk@mmr.cz, tel. 224 86 21 36

Přihláška na seminář pro žadatele o dotaci

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 8.11.2018