Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy zacílené na Podporu pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Dne 19. listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů pro dotační titul (dále jen „DT“):

  • 117D622 - DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
  • 117D622 - DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

  • Zahájení příjmu žádostí: 20. listopadu 2018
  • Ukončení příjmu žádostí: 28. února 2019
  • Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: duben až květen 2019

Bližší informace a kompletní seznam příloh naleznete zde: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)/Odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko

Poskytování informací žadatelům: e-mail: info@mmr.cz

 

EUROKLÍČ 2019

Dne 21. listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Euroklíč.

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

  • Zahájení příjmu žádostí: 20. listopadu 2018
  • Ukončení příjmu žádostí: 28. února 2019
  • Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: březen až duben 2019

Bližší informace a kompletní seznam příloh naleznete zde: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)/EUROKLIC-2019

Poskytování informací žadatelům: e-mail: info@mmr.cz

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 22.11.2018