Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Území MAS Vladař
Aktuality:

MMR, IROP: Výzvy určené na lepší vybavení základních škol musíme vyhlásit znovu.

Extrémní nápor žadatelů výrazně zpomalil informační systém a nelze tak spravedlivě stanovit pořadí předkládaných projektů

Vážení.

Dne 1. 11. 2022 byly vyhlášeny a otevřeny výzvy pro základní školy, přesněji tedy 23. výzva IROP (MRR) a 24. výzva IROP (PR). Z důvodu vysokého zájmu ze strany žadatelů v celé České republice, systém nezvládl nápor podávání žádostí. Více již níže citovaná tisková zpráva z MMR. Dále doporučuji sledovat avíza a přehled výzev přímo na stránkách MMR IROP.

 

Citace tiskové zprávy vydané dne 2. 11. 2022:

Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně varovalo územní partnery, že je nutné více zacílit kritéria pro projekty ve výzvách, ve kterých předpokládáme velký převis žádostí. Z našich návrhů jsme ale po debatách museli ustoupit. Za včerejší den se nám sešel významný převis projektů ve výzvách 23 a 24 určených pro základní školy. Navíc informační systém tento nápor nezvládl rychle odbavit. Výzvy tedy musíme vyhlásit znovu. Všem žadatelům se za komplikace velmi omlouváme.

“Dělali jsme maximum pro to, abychom snížili převis žádostí a aby co nejvíce základních škol dosáhlo na podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Chtěli jsme například upravit míru podpory a zapojit možnost využití zvýhodněných úvěrů nebo zúžit limity celkových způsobilých výdajů na projekt. To se bohužel vzhledem k nesouhlasu partnerů nepovedlo. Velký nápor jsme u obou výzev očekávali, nicméně po jejich vyhlášení žadatelé zahltili kapacitu informačního systému. Tím došlo k enormnímu zpomalení a bohužel i k vypadávání přihlášených uživatelů ze systému. Snažili jsme se ve dvou krocích posílit kapacitu systému, ale ani tak se nepovedlo zajistit hladké předkládání žádostí. Za komplikace a nervy při podávání žádostí se všem žadatelům velmi omlouvám. Posílíme kapacitu informačního systému, aby k přehlcení již nikdy nedošlo,” vysvětluje ředitel Řídícího orgánu IROP Rostislav Mazal.
 
Výzvy spustíme znovu přibližně do konce měsíce.

Konec citace.

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Galerie :

Článek vyšel : 3.11.2022