Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Modifikace 10. výzvy (ZŠ) MAS Vladař - IROP 5

INFORMACE pro žadatele 10. výzvy - IROP 5 MAS Vladař, kdy se jedná o modifikaci výzvy s vazbou na navýšení alokace výzvy

Dne 7. 2. 2020 byla zaslána žádost o modifikaci 10. výzvy / IROP 5, která se týká pouze navýšení alokace dané výzvy MAS Vladař, na ŘO IROP ke schválení. Důvodem změny je rozhodnutí Rozhodovací komise MAS Vladař o podpoření více přijatých žádostí o podporu, které úspěšně splní Formální hodnocení a přijatelnost projektů a Věcné hodnocení, s přihlédnutím na zbývající částku alokace, která nebyla vyčerpána v 9. a 11. výzvě MAS Vladař s vazbou na opatření IROP 5.

Po první kontrole a schvalovacím procesu bude provedeno "pozastavení" 10. výzvy v systému MS2014+, kdy nebude možné ze strany MAS Vladař pokračovat v adminisrtativním procesu přijatých a hodnocených žádostí o podporu celé 10. výzvy MAS Vladař. V případě souhlasného stanoviska k požadované modifikaci, bude následně provedena změna / modifikace výzvy přímo v systému MS2014+ a zpětné zaslání ke 2. kontrole na ŘO IROP. Po kontrole a schválení bude 10. výzva MAS Vladař opětovně zpřístupněna,nastaven stav "UZAVŘENÁ" a bude možné přistoupit k dalšímu kroku hodnocení za MAS Vladař, a to Věcné hodnocení projektů. O této skutečnosti Vás budeme opět informovat.

 

10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

 

původní alokace výzvy (CZV)

15.161.547,00 Kč

Žádost o modifikaci výzvy - navýšení alokace výzvy (CZV)

17.898.426,09 Kč

 

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 7.2.2020